Radikal aktiveringsteknik

Join the workshop at Material Fatigue at Norbergfestivalen on the 27 July 2017:

Radikal Aktiveringsteknik: Movements for a radical body

Don’t let yourself get paralyzed by the subsumption of life by capital, join the new movement for radical bodies; Radikal Aktiveringsteknik (RAT)! RAT is a somatic practice that with a firm and guiding hand strengthens your political agency. With RAT you will through physical exercises learn how to climb every mountain, dodge any doubts and jump all fences.

Come once, or every day, and get the perfect, political body now!

 

Radikal Aktiveringsteknik: Rörelser för en radikal kropp

Låt dig inte paralyseras av kapitalets förlamande hand, gå med i rörelsen för radikala kroppar; Radikal Aktiveringsteknik (RAT)! RAT är en kroppspraktik som med en lugn och säker hand stärker din politiska handlingsförmåga. Genom fysiska övningar lär RAT dig att bestiga varje berg, krossa varje tvivel och tänja på kroppens och politikens påstådda gränser.

Kom en gång, eller varje dag, och skaffa den perfekta, politiska kroppen nu!

Radikal Aktiveringsteknik was created in April 2011
The first workshop took place as part of the exhibition "Insisting to be part of this moment/movement" by Malmö Free University for Women, at Konsthall C in Stockholm
Radikal Aktiveringsteknik returns for a workshop at Norbergfestivalen on the 27 July 2017