Tal om arbete

Jag är inte lämpad för detta arbete. Jag är för svag, eller dum, eller helt enkelt opassande. Otrevlig är jag också. Sjukskriv mig, snälla doktorn, sjukskriv mig fort. Ge mig ett recept på sovmorgnar och samlag, på zumba på tisdagar mitt på dagen, på sopputdelning och solbadande och en ljudbok på kurdiska. Snälla, för helvete, bara sjukskriv mig nu.

Tal om arbete är ett platsspecifikt verk för svenska arbetsplatser, utarbetat på uppdrag av Sveriges Konstföreningar. Om din arbetsplats har en konstförening kan ni under 2016 boka in ett besök av mig för att framföra Tal om arbete på din arbetsplats. I detta arbete kommer jag att utforma ett tal tillägnat alla som arbetar hos er och framföra det på er arbetsplats. Det handlar om att på varje arbetsplats kila in en möjlighet till social samvaro utan produktionskrav, en tid för att lägga märke till erfarenheter specifika för din arbetsplats i andra former än de gängse. Det handlar om fikarummets samtal, om arbetets historier och vad vi vågar prata om. Det handlar om svaghet, lathet, arbetslöshet och sjukdom som bärande delar av samhället. Det handlar om att lägga märke till sin egen kropp och hur dess aktivitet fyller en plats i en historia av kroppen i arbete och hur den alltid är närvarande i all aktivitet. Det handlar om arbetare såväl som konstarbetare och vad vi kan lära av varandra. Det handlar om den obekvämt nära relationen mellan arbete och pengar. Det handlar om de historier vi berättar, de berättelser vi får höra och hur dessa skapar historia. Det handlar om att öva på att låta känslor vara del av vårt arbetsliv, att testa andra former av samvaro inom arbetsplatsens väggar, och att jobba med något annat tillsammans. Och det handlar om att tala om de här sakerna på jobbet.

Ett tal har historiskt sett varit ett sätt att ställa krav, men också ett format för att hylla eller informera, och inom arbetarrörelsen har de politiska talen en lång historia. Jag vill utnyttja talets form och uttryck för att tala om de dagliga erfarenheterna av att vara på jobbet. Genom att hålla ett tal som handlar om de personliga historier som utspelar sig på just er arbetsplats vill jag lyfta fram vardagliga aktiviteter, relationer och rörelser som något värt att hålla ett tal över och framföra en exklusiv föreställning för just er. Snarare än ett politiskt tal eller ett informationstal, är det en konstnärlig performance i formen av ett tal – med dess retorik, kostym, gester, deltagande och särskilda framförande.

I PRAKTIKEN utförs arbetet i tre delar:

Del 1 innefattar ett inledande besök av mig till arbetsplatsen där jag möter medlemmarna i konstföreningen och/eller andra intresserade på arbetsplatsen för ett ca en timme långt samtal. Vi kommer att prata om specifika intressen och problem på just er arbetsplats, berätta personliga anekdoter och dela upplevelser av hur livet är på arbetet. Ett särskilt fokus har vi på att prata om hur kroppen används på er arbetsplats. Vi kommer också tillsammans att bestämma på vilken plats och vid vilket tillfälle jag ska framträda när jag återkommer vid nästa gång.

I del 2 arbetar jag på egen hand med att utifrån det insamlade materialet utforma ett tal tillägnat alla anställda på er specifika arbetsplats. Jag utarbetar dess text och framförande baserat på det samtal vi tidigare haft och för den plats och det tillfälle då det ska framföras, och lika stor tyngdpunkt läggs på talets innehåll som på dess framförande.

Del 3 är ett återbesök på arbetsplatsen där jag framför det ca 20 minuter långa talet till alla som arbetar hos er. Förslagsvis hålls talet på en plats där hela arbetsplatsen kan samlas (kanske i lunchmatsalen, på morgonmötet, under ett informationsmöte, i en samlingslokal eller dylikt) och inför alla anställda. Talet kommer att utgå från ert arbete, med dess lokala platser, personligheter, draman, känslor, politik och kroppar. Efter talet finns möjlighet att samtala i mindre grupper kring de teman som tagits upp.

Utformandet av vårt inledande samtal och framförandet av mitt tal görs tillsammans med respektive arbetsplats för att passa er situation.

Läs mer om hur det funkar hos Sveriges Konstföreningar, och bläddra i katalogen för medverkande konstnärer här.

Planerade framföranden av Tal om Arbete äger rum på förskolan Torget i Rinkeby och på Umeå Universitet.

Workshop vid konferensen Konst i Arbete 2015. Foto: Johan Wahlgren