Skvallret

Skvallret är en koreograferad upplevelse av Sundsvall som berättar om staden från en hunds perspektiv. Genom att lägga märke till stadens till synes obetydliga historier, gathörn och kissfläckar flyttar den uppmärksamheten från det storslagna till det intima.

Skvallret är ett en del av Statens konstråds satsning på konst i stadsutveckling som handlar om allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning. Statens konstråd har beviljat Sundsvalls kommun medel för att arbeta med projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0. I samband med att busstationen Navet ska flyttas har därför Stina Nyberg och designduon Bastarder bjudits in för att planera var sitt tillfälligt verk på platsen.

Skvallret tar fasta på de små, nära, till synes oväsentliga historier som tillsammans bildar en stad. Det handlar om bristen på hundbajspapperskorgar, minnen av sophämtning till häst och drömmar om en varm vänthall men även om kaninhoppare, linedance-dansare, gymnaster, tangodansare och hundägare.

Skvallret presenterades i Sundsvall under våren och sommaren 2020. Den 8-9 och 11-12 augusti visades Skvallret i publika föreställningar på Esplanaden ovanför Navet. Föreställningarna koreograferades och genomfördes av Stina Nyberg tillsammans med konstnären Tove Dreiman och agilityföreningarna SAgiK Sundsvall-Timrå, SAgiK Mitt och Matfors brukshundsklubb.

Du kan även nu lyssna på hörlursverket om Sundsvalls obetydliga historier, gathörn och kissfläckar på sundsvall.se/skvallret.

Läs mer om projektet hos Statens konstråd eller Sundsvalls kommun.

Projektets Skvallret är en del i projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0, som genomförs av Statens konstråd i samarbete med Sundsvalls kommun.
Skvallret genomförs av Stina Nyberg i samarbete med konstnären Tove Dreiman och producent Terry Johnson. Ljudverket skapades av Stina Nyberg i samarbete med Elize Arvefjord.
Läs mer på www.sundsvall.se/skvallret
Photo: Ricard Estay / Statens konstråd
Dokumentation Ricard Estay / Statens konstråd