KÖTTINSPEKTIONEN DANS

Under 2016 bjöd Köttinspektionen Dans in de fem konstnärerna Frida Sandström, Zoë Poluch, Moa Franzén, Maria Stiernborg och Barkman Bark att göra en konstnärlig dokumentation av var sin koreograferad läsecirkel, en programpunkt inom programserien Sunday Circles på Köttinspektionen i Uppsala. De koreograferade läsecirklarna involverade fem koreografer som ledare för var sin läsecirkel och var av experimentell art. Vad är textläsning för slags koreografi? Kan det igenkännbara formatet som läsecirkeln utgör, möjliggöra för ett lekfullt möte mellan initierade och icke-initierade inom dansens diskurs, att mötas mitt emellan teori och praktik; mellan det sagda och det gjorda?
Konstnärerna som bjöds in att dokumentera läsecirklarna fick uppdraget att delta på samma villkor som andra deltagare; som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare. Instruktionen var att svara med sin blick, sitt öra, sin hand eller tanke, genom ett material som skulle gå att trycka på papper.

Here is Zoë’s contribution.