Söderortsspelet / Bomassan

Söderortsspelet är ett koreografiskt experiment i det offentliga rummet. Det görs som en del av Bomassan och kommer att utformas under våren 2018 med publik situation i mitten av augusti. Söderortsspelet kan ta formen av ett rollspel, ett bygdespel, en masskoreografi, en workshop eller en rörelsekör, i vilket fall som helst tar processen sig an kroppens arkitektur, lokal organisering och dans som umgänge.

Bomassan är en invånardriven bomässa. Under Bomassans tak ingår flera aktiviteter, delmoment, projekt och expriment. Centralt för Bomassan är att med konsten som verktyg undersöka möjligheten att förtäta och länka samman Söderort med ett ökat antal invånare och samtidigt bygga gemenskap och bevarar de unika boendekvaliteter som kännetecknar luftig, grön förstadskaraktär.