Skvallret

På uppdrag av Statens konstråd och Sundsvalls kommun koreograferar jag sommaren 2020 verket Skvallret.

Skvallret är ett en del av Statens konstråds satsning på konst i stadsutveckling som handlar om allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning. Statens konstråd har beviljat Sundsvalls kommun medel för att arbeta med projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0. I samband med att busstationen Navet ska flyttas har därför jag och designduon Bastarder bjudits in för att planera var sitt tillfälligt verk på platsen.

Skvallret tar fasta på de små, nära, till synes oväsentliga historier som tillsammans bildar en stad. Det handlar om bristen på hundbajspapperskorgar, minnen av sophämtning till häst och drömmar om en varm vänthall men även om kaninhoppare, linedance-dansare, gymnaster, tangodansare och hundägare.

Skvallret pågår under våren och sommaren 2020, med dess mest intensiva fas i juni och augusti då workshops och föreställningar i samarbete med lokala föreningar och professionella medarbetare hålls på Oasen och Navet i Sundsvall.

Projektets Skvallret är en del i projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0, som genomförs av Statens konstråd i samarbete med Sundsvalls kommun.