Skvallret

På uppdrag av Statens konstråd och Sundsvalls kommun koreograferar jag sommaren 2020 verket Skvallret.

Skvallret är ett en del av Statens konstråds satsning på konst i stadsutveckling som handlar om allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning. Statens konstråd har beviljat Sundsvalls kommun medel för att arbeta med projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0. I samband med att busstationen Navet ska flyttas har därför jag och designduon Bastarder bjudits in för att planera var sitt tillfälligt verk på platsen.

Skvallret tar fasta på de små, nära, till synes oväsentliga historier som tillsammans bildar en stad. Det handlar om bristen på hundbajspapperskorgar, minnen av sophämtning till häst och drömmar om en varm vänthall men även om kaninhoppare, linedance-dansare, gymnaster, tangodansare och hundägare.

Skvallret pågår under våren och sommaren 2020. Från den 1 juli kan ni lyssna på ett hörlursverk om Sundsvalls obetydliga historier, gathörn och kissfläckar på sundsvall.se/skvallret. Den 8-9 och 11-12 augusti kan ni även uppleva Skvallret i publika föreställningar på Esplanaden ovanför Navet.

Projektets Skvallret är en del i projektet Konst i stadsutveckling, Konstnavet 2.0, som genomförs av Statens konstråd i samarbete med Sundsvalls kommun.
Skvallret genomförs av Stina Nyberg i samarbete med konstnären Tove Dreiman och producent Terry Johnson.
Läs mer på www.sundsvall.se/skvallret