Home Works @ Konsthall C
Tags:

Home Works är ett tvåårigt utställningsprogram och researchprojekt som utgår ifrån Konsthall C:s placering som del av en gemensam tvättstuga och fokuserar på frågor kring hemarbete och politiken i hemmet. Home Works genomfördes 2015–2016 och en bok är planerad att komma ut under 2018.

2015 är det 40 år sedan FN utropade 1975 till ett “kvinnoår” och initierade idén om en Internationell kvinnodag, en dag att fira kvinnors rättigheter och lyfta fram kvinnors kamp för jämställdhet på den internationella agendan. Samma år fick “The International Wages for Housework” – en politisk rörelse som syftade till att synliggöra hushållsarbete – stor uppmärksamhet när 90 % av alla kvinnor i Reykjavik strejkade i en gemensam “kvinnoledighetsdag”. Konsekvensen av strejken var att Island helt stannade av under dessa demonstrationer (okt. 1975).

Kombinationen av dessa historiska händelser och Konsthall C unika placering som en del i en gemensam tvättstuga, belyser och ifrågasätter båda samhällslösningar på hur vi organiserar och står emot arbete och den ojämnställda arbetsfördelningen av detta arbete utifrån ett genusperspektiv.

Home Works utgår från att undersöka Konsthall C som plats, som del av en centraltvättstuga, samt politiken kring hemmet och hushållsarbete.

——–ENG——–

Home Works is an exhibition programme by me and Jenny Richards that will took place at Konsthall C between 2015-16. Konsthall C is an artspace situated in a communal laundry. Through commissions, events and publishing, Home Works will germinates from the issues this site activates and investigates the politics of the home and domestic work.

Home Works began in 2015, it coincides with the 40th anniversary of the UN certified ‘Women’s Year’ which sought to place the struggle of women upon an international agenda. That same year the International Wages for Housework Movement – a political campaign to address the struggle of women within the household – gained some of its most significant ground in Iceland, when Reykjavik came to a standstill as 90% of women went on strike in the conceived ‘Women’s Day Off’ (Oct 1975). This tight combination of historical events and sites which draw attention to questions addressing how we communise and resist contemporary organisation of work, and its gendered division of labour.